Ραντεβού στους εφιάλτες σας

Κάτω τα βρωμόχερά σας από την Κατάληψη Τερμίτα

 

Αφίσα και κείμενο που τυπώθηκαν ,τοιχοκολλήθηκαν και μοιράστηκαν σε εκατοντάδες αντίτυπα στην πόλη του Βόλου  για την υπεράσπιση της κατάληψης Τερμίτα εν όψη των σχεδίων του πανεπιστημίου θεσσαλίας για κατεδάφιση-εκκένωσή της.

 

 

 


Comments are closed.