Τερμιτο-εβδομάδα vol.4 unleashed

Τερμιτο εβδομάδα vol.4 unleashed

Τρίτη 29.08
24:00 Προβολή “Laurence anyways”

Τετάρτη 30.08 στην πλατεία των παλιών (κροκίου με μητροπ. γρηγορίου)
19:00 workshop -basic sound system
20:00 μικροφωνική υπεράσπισης

Παρασκευή 01.09
19:00 στο θόλο ΠΟΡΕΙΑ υπεράσπισης

24:00 Party στην κατάληψη μετά την πορεία (είσοδος από Λαχανά)

Κρατάμε τις κοινοτητές μας ζωντανές

Να ακυρώσουμε τα σχεδιά τους στην πράξη

περισσότερα από κοντά αλλά και στο termita.espivblogs.net


Comments are closed.