Δευτέρα 30.10 Προβολή “Lucky people center international”

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 22:00 στην κατάληψη Τερμίτα προβολή “Lucky people center international” (1998)

*είσοδος από Λαχανά


Comments are closed.